Welkom bij Autobedrijf Frank Wouters!

Autobedrijf Frank Wouters is al jaren actief op het gebied van in- en verkoop van alle soorten auto’s en boten. Tevens zijn wij leverancier voor de producten van Victron Energy.

AutoTransport

Autotransport de tarieven:

Alle prijzen zijn exclusief de BTW

1 auto
2 auto’s
3 auto’s
4 auto’s
5 auto’s
1 bus verhoogd verlengt
2 bussen verhoogd verlengt

1 kapotte auto laden
1 kapotte bus laden

euro 0,65 per km
euro 0.85 per km
euro 1.20 per km
euro 1.50 per km
euro 1.95 per km
euro 0.75 per km
euro 1.00 per km

euro 15.- (rijdend)
euro 25.- (rijdend)

Transport naar België komt er tol bij na de rit te bepalen Andere landen de daar voor geldende kosten na de rit te bepalen

Hoe berekent u de kosten :
Gerekend wordt van postcode naar postcode x 2 retourrit
Wij kunnen maximaal 5 auto’s vervoeren of 2 grote bussen
Alle transporten minimale prijs euro 65.- ex btw
Alle prijzen exclusief BTW